Leczenie uzależnień błonie

Jak wyjść z nałogu?

Uzależnienia mogą przybierać różnorodne postaci. Na ogół spotykanym nałogiem jest uzależnienie od papierosów. Ma ono ujemne konsekwencje zdrowotne (zawarte w papierosach substancje smoliste oraz inne toksyny – między innymi formaldehyd a także amoniak – przyczyniają się od powstawania nowotworów płuc oraz krtani, a także do rozwoju miażdżycy; na domiar tego palacze często doświadczają udarów niedokrwiennych mózgu oraz zawałów serca), niemniej jednak jest ono dodatkowo najmniej szkodliwe dla jednostki uzależnionej pod względem działania w życiu a także w społeczeństwie, dlatego, że nikotyna nie ma wpływu na stan psychofizyczny osoby od niej uzależnionej. Drugim wielokrotnie napotykanym nałogiem jest nałóg alkoholowy. Ma on nie tylko negatywne konsekwencje w sprawie zdrowotnej (szkodzi w szczególności na wątrobę – nadużywanie alkoholu prowadzi do jej marskości), ale też znacznie utrudnia osobie uzależnionej działalność w życiu codziennym. Nałóg prowadzi wielokrotnie do zaniedbania obowiązków służbowych, a w konsekwencji do utraty pracy. Pijakom nie są obce też trudności rodzinne – ich partnerzy a przy tym dzieci niejednokrotnie nie akceptują trybu życia osoby pijącej. Trzecim zaś uzależnieniem jest uzależnienie od narkotyków. Osoby uzależnione od narkotyków niejednokrotnie działają jeszcze gorzej niż alkoholicy. W obydwu wypadkach wielokrotnie konieczne jest zlokalizowanie jednostki w zamkniętym zakładzie leczenia odwykowego i podanie go detoksykacji, a więc odtruciu. Jest to przebieg tyczący się jedynie uzależnienia fizycznego polegający na wykreśleniu toksyn dostarczonym przez substancje psychoaktywne z organizmu oraz nie może być traktowane jako proces terapeutyczny. Leczenie uzależnień opiera się na metodach psychologicznych, pośród których wyznacza się psychoterapię osobistą czy też grupową, reprogramming, hiponterapię a także psychoedukację. Leczenie ma na celu też resocjalizację osoby uzależnionej i jej reedukację i ukierunkowanie na zdrowe modele zachowań w społeczeństwie. Leczenie kieruje doktor psychiatra przy współpracy z psychologiem czy też psychologiem – psychoterapeutą. Powodzenie leczenia zależne jest w szczególności od nastawienia i zaangażowania pacjenta. Osoby umieszczone w ośrodkach leczenia nałogów obowiązkowo (wyrokiem sądu, na wniosek rodziny) i które tak naprawdę nie chcą wyjść z nałogu, w wielu przypadkach powracają do dawnego stylu życia przy pierwszej możliwej okazji – przede wszystkim jeśli po zakończeniu leczenia zawracają do środowiska naturalnego, w którym dane uzależnienie jest swoistym standardem, a abstynencja wiąże się z usunięciem z lokalnego społeczeństwa.


Możliwość komentowania jest wyłączona.